รับผลิตอาหารเสริม

รูปแบบแคปซูล

( Capsule )

อาหารเสริมสามารถทำได้หลายรูปแบบ รูปแบบแคปซูล ก็เป็นชนิดหนึ่งที่ได้รับ ความนิยม

อาหารเสริมรูปแบบแคปซูล เป็นอย่างไร

อาหารเสริมรูปแบบแคปซูล (Capsule) คือ อาหารเสริมที่เป็นแบบผง แล้วนำมาบรรจุในแคปซูล ที่เป็นลักษณะเปลือกมี 2 ส่วนด้วยกัน อาจต่างสีหรือสีเดียวกัน ประกบเข้าหากัน เพื่อรักษาผงอาหารเสริมที่อยู่ภายใน ไม่ให้สัมผัสกับอากาศที่อยู่ภายนอกและเก็บความชื้นเอาไว้ ส่วนใหญ่แล้ว แคปซูลจะเป็นเจลลาตินที่ผลิตมาจากพืช ที่มีคุณสมบัติสามารถละลายได้ในเวลาภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที จึงทำการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แคปซูลมีด้วยกันหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ แคปซูลเปลือกแข็งและแคปซูลเปลือกนิ่ม โดยแคปซูลเปลือกแข็งมักจะมีลักษณะเป็นทรงยาว หัวมน ส่วนใหญ่ใช้รับประทาน สิ่งที่บรรจุภายในมีทั้งของแข็ง กึ่งของแข็ง และของเหลว โดยอุณหภูมิสูงสุดของยาที่สามารถบรรจุได้ โดยไม่ทำให้เปลือกแคปซูลเสียสภาพอยู่ที่ 70 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำในเปลือกแคปซูลประมาณร้อยละ 10-16 และเนื่องจากสารสร้างความยืดหยุ่น (plasticizer) ของแคปซูลเจลาตินชนิดเปลือกแข็งเป็นน้ำ ทำให้เมื่ออยู่ในที่แห้งเปลือกแคปซูลจะเปราะง่าย ในขณะที่แคปซูลเปลือกนิ่มมักมีลักษณะเป็นทรงกลมและทรงรี หรือเป็นรูปหลอดกรณีบรรจุยาสำหรับใช้ทางผิวหนัง ส่วนใหญ่ใช้รับประทาน พบการบรรจุยาสำหรับใช้ในทางอื่นได้มากกว่าแคปซูลเปลือกแข็ง เช่น บรรจุยาสำหรับทาผิวหนัง ยาเหน็บทวารและช่องคลอด เป็นต้น สิ่งที่บรรจุภายในเป็นของเหลวและกึ่งของแข็ง อุณหภูมิสูงสุดของยาที่เติมลงไปในเปลือกแคปซูล โดยไม่ทำให้เปลือกเสียสภาพคือ 35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำในเปลือกแคปซูลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-30 โดยน้ำหนัก จึงไม่เหมาะกับยาที่สลายตัวเมื่อถูกความชื้น นอกจากน้ำยังมีการเสริมสารสร้างความยืดหยุ่นชนิดอื่นเข้าไปด้วย เปลือกแคปซูลจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า

 

อาหารเสริมรูปแบบแคปซูล Capsule มีจุดเด่นตรงไหน

1.รูปแบบแคปซูล มีต้นทุนต่ำกว่า เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมาก
2. รูปแบบแคปซูล คุ้มค่าอย่างมากเพราะต้นทุนในการผลิตไม่สูงเท่ารูปแบบอื่น ๆ แต่มีสรรพคุณไม่แตกต่างกัน
3. รูปแบบแคปซูล เก็บรักษาง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นให้ต้องกังวล
4. รูปแบบแคปซูล กินได้ง่าย มีรูปร่างยาวช่วยให้ลิ้นเคลื่อนเปลือกแคปซูลลงคอได้ง่าย
5. รูปแบบแคปซูล พกพาได้สะดวก
6. รูปแบบแคปซูล สามารถเลือกสีสันให้ดูน่ารับประทานเหมาะสมได้
7. รูปแบบแคปซูล ไม่ต้องรอเวลาResearch & Development คือ การวิจัยและการพัฒนาอาหารเสริมเป็นเวลานาน ๆ
8.รูปแบบแคปซูล สามารถป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีเปลือกที่สามารถช่วยได้
9. รูปแบบแคปซูล ช่วยป้องกันและกักเก็บกลิ่นของอาหารเสริมที่อยู่ภายในได้ดี จึงทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น

  1. รูปแบบแคปซูล จะละลายเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็ว ทำให้การปลดปล่อยตัวยาออกจากแคปซูลรวดเร็วตามไปด้วย
  2. รูปแบบแคปซูล มีความเข้มข้นของตัวยาออกฤทธิ์ในกระแสเลือดสูง

จุดเด่นข้างต้น ตอบคำถามได้ชัดเจนแล้วว่า ทำไมควรเป็นอาหารเสริมรูปแบบแคปซูลมีความน่าสนใจขนาดไหน

 

วิธีรับประทานอาหารเสริมรูปแบบแคปซูล

รับประทานง่าย โดยกินแล้วดื่มน้ำตามเพื่อช่วยให้กลืนได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนเวลารับประทานนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดตามปริมาณที่บรรจุ ส่วนใหญ่จะเป็นวันละ 1-2 แคปซูล ช่วงตอนเช้าและก่อนจะเข้านอน

 

ส่วนประกอบของเปลือกแคปซูล

  • เจลาตินเป็นส่วนประกอบสำคัญของเปลือกแคปซูล เกิดจากการนำคอลลาเจนจากกระดูกหรือหนังสัตว์ มาผ่านการสลายตัวด้วยน้ำ ความชื้นมีผลต่อความคงสภาพของเจลาติน ดังจะเห็นได้จากการที่แคปซูลเปลือกแข็ง ถ้าอยู่ในที่มีความชื้นต่ำจะเปราะง่าย ในปัจจุบันมีการพัฒนาสารอื่นมาใช้แทนเจลาติน เช่น ไฮดร็อกซี่พรอพิลเมทิลเซลลูโลส ในกรณีแคปซูลเปลือกแข็ง ซึ่งมีข้อดีคือความชื้นไม่มีผลต่อสภาพของมันมากเท่ากับเจลาติน  แต่โครงสร้างของมันมีรูพรุนมากกว่าเจลาติน แต่โครงสร้างของมันมีรูพรุนมากกว่าเจลาติน ทำให้อากาศผ่านเข้าไปภายในแคปซูลได้มากกว่า ส่วนในกรณีแคปซูลเปลือกนิ่ม มีการวิจัยส่วนผสมของสารจากพืชและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น แป้ง คาราจีแนนโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพื่อใช้แทนเจลาติน
  • สารสร้างความยืดหยุ่นในกรณีของแคปซูลเปลือกแข็ง น้ำที่มีอยู่ในเจลาตินจะมีบทบาทเป็นสารสร้างความยืดหยุ่น ในแคปซูลเปลือกนิ่มจะมีการใส่สารสร้างความยืนหยุ่นตัวอื่น เช่น กลีเซอรอล เป็นต้น ในสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก เพื่อให้เปลือกแคปซูลมีความยืดหยุ่นที่ดี
  • สารกันเสียเนื่องจากเชื้อราและแบคทีเรีย สามารถเจริญเติบโตบนเจลาตินได้ จึงต้องมีการใส่กันเสียลงไป เพื่อความคงสภาพของเปลือกแคปซูล สารกันเสียที่ใช้ได้แก่ โปแตสเซียมซอร์เบต เมทิลไฮดร็อกซี่เบนโซเอต เป็นต้น
  • สารแต่งสีและ/หรือ สารทึบแสง ใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามของแคปซูล ตลอดจนกันแสงไม่ให้เข้าไปทำให้ยาในแคปซูลเสื่อมสภาพเร็ว

ปัจจุบันมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแคปซูลยาให้เป็นไปตามที่ต้องการและง่ายต่อการเก็บรักษามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการเคลือบและผนึกแคปซูลเปลือกแข็ง ในกรณีที่บรรจุของเหลว เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยารั่วซึมออกมา หรือเทคโนโลยี Licaps  ที่มีการบรรจุก๊าซไนโตรเจนเข้าไป เพื่อแก้ปัญหายาเสื่อมสภาพจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และการปรับคุณสมบัติของเปลือกแคปซูล ให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับยาในแคปซูล

 

ขนาดเม็ด แคปซูล

เบอร์ 1
ขนาดไม่เกิน 450 mg

เบอร์ 0
ขนาดไม่เกิน 600 mg

เบอร์ 00
ขนาดไม่เกิน 750 mg

 

Real One Stop Service    “เราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่ากับคุณภาพของการผลิตสินค้า

ด้วยการบริการแบบ  Real One Stop Service  อย่างแท้จริง
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตสินค้าคุณภาพ ผลลัพธ์ดีเยี่ยม
มีระบบรองรับให้ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน และรอรับผลกำไรจากการลงทุน เพิ่มอีกหลายเท่าตัว
เราพร้อมดูแลคุณมาที่นี่ที่เดียวจบ! ปรึกษาเราตั้งแต่ต้นจนคุณสำเร็จในธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจเครื่องสำอาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsolutionsthailand.com

ติดต่อสอบถามได้ที่  Tel: 091-4246665 ?
หรือ กดเพิ่มเพื่อนแชทเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Line : @brand100lan Line Official : https://line.me/ti/p/@brand100lan