ผู้นำในธุรกิจ ต้องประเมินความเสี่ยงได้

ผู้นำในธุรกิจ ต้องประเมินความเสี่ยงได้

ผู้นำในธุรกิจ ต้องประเมินความเสี่ยงได้ ผู้ประกอบการและนักบริหารต้องประเมินให้ได้ว่าถ้าความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้วมีโอกาสจะทำให้เกิดสิ่งใดที่กระทบกับจุดประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทบ้างโดยต้องแบ่งพิจารณา 2 ส่วนคือ โอกาสดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมากน้อยแค่ไหนและส่วนที่ 2 ผลกระทบหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอะไรบ้างซึ่งคุณสามารถประเมินได้ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณและที่สำคัญควรมีการประเมินความเสี่ยงเช่นนี้ทั้งก่อนการเกิดความเสี่ยงและหลังจากเกิดความเสี่ยงด้วยก็จะดี กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงนี้จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารทุกคนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและเกิดความครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น   ลงมือจัดการกับความเสี่ยง หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ถ้าทำได้ ผลักภาระไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบในความเสี่ยงวิธีนี้ควรใช้เมื่อเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะถ้าสาเหตุไม่ได้มาจากคุณโดยตรงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากลับกันสาเหตุมาจากคุณโดยตรงอันนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีว่าจะใช้หรือไม่เพราะอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ ลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่ม เผชิญหน้ายอมรับกับความเสี่ยงอย่างกล้าหาญแต่ต้องประเมินแล้วว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกระทบกับองค์กรไม่มากนัก   ควบคุมความเสี่ยง แต่ละบริษัทอาจมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการแต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการควบคุมความเสี่ยงก็คือการกำหนดหน้าที่การควบคุมนี้ให้กับคนที่มีความชำนาญซึ่งเมื่อกำหนดหน้าที่แล้วคุณจะต้องมีการแจ้งแก่พนักงานคนอื่น ๆ ในบริษัทให้ทราบถึงการทำงานในส่วนนี้ด้วย       ติดตามผล นี่คือการป้องกันการเกิดความเสี่ยงที่ดีหากมีความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้อาจจำเป็นต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหม่ทั้งหมดถ้ามีการติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อยู่เสมอ  การบริหารความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยสำคัญที่สุดก็จะต้องได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรเสียก่อนผู้บริหารทุกคนรวมถึงพนักงานต้องมีความเข้าใจในความหมายของความเสี่ยงตรงกันทุกคนคือผู้บริหารต้องสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้การบริหารความเสี่ยงจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด     ผู้นำในธุรกิจ ต้องประเมินความเสี่ยงได้ #เป็นเจ้าของแบรนด์เงินล้าน #ไม่ใช่เรื่องยาก   แค่มาหาเรา ที่ Brand Solutions  รับผลิตอาหารเสริมครบวงจร รับผลิตอาหารเสริมสารสกัดธรรมชาติ รับผลิตอาหารเสริมสมุนไพร สร้างแบรนด์ใหม่ หรือลงทุนในธรกิจสุขภาพและความงาม ปรึกษาเลยที่ Brand Solutions (Thailand) Brand Solutions ให้บริการทุกขั้นตอน ไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าให้กับคุณ แต่เรายังดูแลคุณ จนคุณประสบความสำเร็จ   รับผลิตกันแดด ครีมกันแดดสูตร บำรุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดด  ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง…