millionaire

7 วิธีคิดสู่การเป็น อายุน้อยร้อยล้าน (ที่คุณเองก็เป็นได้ เพียงทำตามวิธีนี้ !!)

“อายุน้อย ร้อยล้าน” เป็นนิยามที่เป็นเอกลักษณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยๆ